Lista dostawców usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego

PODMIOT

CEL

PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu Zrealizowanie płatności
Operator DPD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
Operatorowi DHL Express (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Zrealizowanie zamówienia
GP Kancelaria Poniatowska-Maj Strzelec-Gwóźdź sp. p. z siedzibą w Krakowie Prezentacja Świadectwa Zgodności za pośrednictwem Serwisu Internetowego solidnyregulamin.pl
Google Inc. z siedzibą w USA Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk, analizowanie aktywności Klientów; określanie profilu Klientów – Google AdSense oraz Google Adwords.
Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager,  Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) z siedzibą w Irlandii Mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii Popularyzacja Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi
HotJar Ltd Analizowanie aktywności Klientów
Callpage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Nawiązywanie połączeń telefonicznych po wykonaniu przez użytkownika określonych czynności na stronie

Menu

Logowanie